+86 13223710057

Zhengzhou, Henan Province, China

24V DC Motor

Home > 24V DC Motor
750W 24-48V 3000rpm dc brushless servo motor kit

750W 24-48V 3000rpm dc brushless servo motor kit

$235.00

50W 24V 3000rpm encoder dc servo motor with driver

50W 24V 3000rpm encoder dc servo motor with driver

$96.27

30W 24V 210rpm coreless motor dc servo motor kit

30W 24V 210rpm coreless motor dc servo motor kit

$255.42

250W 24V 75rpm 120rpm 160rpm DC wheelchair motor

250W 24V 75rpm 120rpm 160rpm DC wheelchair motor

$38.00

200W 12-24V Brushed PMDC Gear Motor for Wheel Chair

200W 12-24V Brushed PMDC Gear Motor for Wheel Chair

250W 24V PMDC Gear Motor with electromagnetic brake

250W 24V PMDC Gear Motor with electromagnetic brake

20Nm Wheelchair 12V 24V Geared DC Motor

20Nm Wheelchair 12V 24V Geared DC Motor

$53.00 - $75.00

14.5Inch 24-48V 350/500W 9.5-12.5km/h Electric Hub Motor

14.5Inch 24-48V 350/500W 9.5-12.5km/h Electric Hub Motor

$108 - $116

14.5Inch 24-48V 250-800W 12-45km/h Electric BLDC Hub Motor

14.5Inch 24-48V 250-800W 12-45km/h Electric BLDC Hub Motor

$89

10inch 24-48V 500w DC Electric Geared Hub Motor

10inch 24-48V 500w DC Electric Geared Hub Motor

14.5inch 24-48V 300/500w DC electric Geared Hub Motor

14.5inch 24-48V 300/500w DC electric Geared Hub Motor

$123 - $128

500W 105-125RPM 24V Rear Axle DC Electric Motor Kit

500W 105-125RPM 24V Rear Axle DC Electric Motor Kit

$179

60W 24V 3000rpm BLDC planetary gear motor

60W 24V 3000rpm BLDC planetary gear motor

$30.00

40W 24V BLDC planetary gear motor

40W 24V BLDC planetary gear motor

$26.00

250W 24V Brush DC Gear motor with electromagnetic brake

250W 24V Brush DC Gear motor with electromagnetic brake

$38.00 - $49.00

250W 24V Brushed DC Worm Gear Motor

250W 24V Brushed DC Worm Gear Motor

$58.00 - $64.00

400W 24V Brushed DC Worm Gear Motor

400W 24V Brushed DC Worm Gear Motor

$72.80

180W 24V NMRV040 Brushed DC Worm Gear Motor

180W 24V NMRV040 Brushed DC Worm Gear Motor

$69.80

200W 24V 60mm DC Servo Motor And Servo Driver

200W 24V 60mm DC Servo Motor And Servo Driver

$147 ~ $166

12v-48v 12000N 100-600mm 6.5-60mm/s DC Electric Linear Actuator

12v-48v 12000N 100-600mm 6.5-60mm/s DC Electric Linear Actuator

$167.60 - $257.50

100W 24V 40mm DC Servo Motor and Driver

100W 24V 40mm DC Servo Motor and Driver

$164 ~ $178